Toegangscontrole en huisregels

Toegangscontrole
Wij vinden het belangrijk dat jongeren uit Ridderkerk en omgeving veilig uit kunnen gaan in De Loods. Door onze bezoekers te registreren, weten wij wie er binnenkomen en kunnen wij mensen de toegang ontzeggen die zich niet aan de huisregels houden of in het verleden de huisregels hebben overtreden. We vragen je daarom eenmalig je vingerafdruk te laten scannen. Hierbij wordt je vingerafdruk niet opgeslagen, maar alleen een code die aan jouw naam wordt gekoppeld.

De gegevens worden alleen gebruikt wanneer iemand de huisregels overtreedt en een verbod krijgt. De Loods gebruikt jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Uiteraard houden we ons aan alle richtlijnen rondom privacy en worden je gegevens veilig opgeslagen.

Hoe het werkt
Bij je eerstvolgende bezoek aan De Loods registreer je je als bezoeker (ID verplicht). We gebruiken hiervoor een vingerscanner en een registratieformulier. Op het formulier wordt gevraagd om je voor + achternaam en geboorte datum. Het formulier ter plekke in te vullen. Sta je geregistreerd? Dan kun je voortaan naar binnen door bij de ingang je vinger te scannen. Voor onze Tienerfeesten (t/m 17 jaar) geldt een uitzondering en hoef je je niet te registreren.

 

Huisregels
Van harte welkom in De Loods. Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen je de huisregels te lezen en na te leven. De Loods kan eventueel aanvullende huisregels stellen. Informatie hierover is bij het personeel verkrijgbaar. Bij betreding van De Loods ga je akkoord met de volgende huisregels:

 1. Onder de leeftijd van 18 jaar wordt geen alcohol gedronken en geschonken. Het nuttigen van alcohol onder 18 jaar wordt bestraft met ontzegging.
 2. De Loods werkt met een toegangssysteem met vingerregistratie. Registratie is voor iedereen verplicht.
 3. Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren met een originele ID. Het personeel kan hierom vragen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, kan de toegang worden ontzegd.
 4. Ter bescherming van eigen of andermans veiligheid kunnen bezoekers verplicht worden zich te laten fouilleren/detecteren. Indien hieraan door bezoekers geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang geweigerd.
 5. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van drank of drugs zal de toegang ontzegd worden.
 6. Entree betalen – indien van toepassing – is verplicht. Bezoekers die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken of in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, wordt de toegang – mogelijk voor langere tijd – ontzegd.
 7. Het is verboden zich hinderlijk of agressief op te stellen in of rond De Loods. Geweld, in welke vorm dan ook (fysiek en/of verbaal), wordt niet getolereerd. Agressie en geweld is op geen enkele manier toegestaan. De politie wordt hierbij altijd ingeschakeld.
 8. Racisme en discriminatie zijn verboden.
 9. Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 10. Indien het binnen te druk is of op grond van de kaartverkoop of een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, kan bezoekers de toegang worden geweigerd.
 11. De Loods is rookvrij (m.u.v. de rookruimte).
 12. De Loods (Facet Ridderkerk) is niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen, tassen e.d. Schade aan gebouw of materialen wordt verhaald op de veroorzaker. Bij vernieling of diefstal wordt de politie ingeschakeld en zal de schade worden verhaald.
 13. Aanwijzingen van personeel, al dan niet opgenomen in de huisregels, dienen altijd te worden opgevolgd. Beledigen van personeel wordt niet getolereerd.
 14. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een polsbandje, dient deze zichtbaar gedragen te worden. Zonder polsbandje wordt er geen alcohol geschonken.
 15. Op straffe van inbeslagname en/of ontzegging is het verboden om de volgende zaken mee te nemen: etenswaren, dranken, glaswerk/blik/plastic flessen, drugs, wapens en scherpe voorwerpen in welke vorm dan ook.

In alle gevallen, waarin deze regels niet voorzien, beslist de directie van Facet Ridderkerk. Met het betreden van deze accommodatie geef je aan je te houden aan de hier geldende huisregels (exemplaar verkrijgbaar bij beheerder). Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.