Proclaimer

De Loods spant zich in voor een zo zorgvuldig, correct, compleet en actueel mogelijke website. Heb je een fout ontdekt of ontbreekt er naar jouw idee informatie? Dan kun je ons hierop wijzen via info@deloodsridderkerk.nl of 0180 – 499 840. Wij stellen iedere reactie op prijs en doen ons best deze website met deze informatie te verbeteren.

Aansprakelijkheid

De Loods is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of voor problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging. De Loods mag de inhoud op deze website op ieder moment, zonder aankondiging, wijzigen.

Hyperlinks

Hyperlinks naar websites van anderen plaatsen wij voor gebruikersgemak. De Loods is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites en niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Privacy

De informatie die je ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De Loods gebruikt alleen persoonsgegevens die jij zelf hebt achtergelaten in het kader van een inschrijving, idee, klacht, compliment of opmerking en alleen voor het daarbij behorende doel. Bij het gebruik van webformulieren is het aantal verplichte velden tot een minimum beperkt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Informatie die wij verkrijgen uit de bezoekgegevens van onze website wordt alleen gebruikt ter verbetering van de website en voor bezoekersstatistieken. Bekijk onze privacyverklaring.

Auteursrecht

De website van De Loods en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze website is toegestaan. De Loods behoudt zich het auteursrecht voor van haar berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wil jij hier gebruik van maken? Neem contact met ons op.

Bij het gebruik van onze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.